(1)
Riu, M. Les Illes d’una parròquia Urbana Al Segle XV. La Demarcació De Santa Maria Del Mar a Barcelona. UTGHF 2018, 169-178.