(1)
Papell i Tardiu, J. Les "Ordinacions De Jurats" De l’any 1316. Notícia històrica. UTGHF 2018, 163-167.