(1)
Hernando, J. El Tractat De Ramon Baera Sobre La il┬Ělicitud Del Contracte De Venda De Violaris Amb Carta De Gr├ácia (s. XIV). UTGHF 2018, 117-127.