(1)
Cuadrada, C.; López, M. D. A La Mediterrània Medieval: Les Societats Mercantils a La Corona d’Aragó (s. XIV). UTGHF 2018, 67-92.