(1)
Bertran Roigé, P. Sobre Els Inicis Duna Institució benèfica Baixmedieval: L’Hospital De Santa Maria De La Ciutat De Lleida (1435-1519). UTGHF 2018, 33-53.