[1]
Hernando, J. 2018. El Tractat de Ramon Baera sobre la il·licitud del contracte de venda de Violaris amb Carta de Gràcia (s. XIV). Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia. 10 (Mar. 2018), 117–127.