[1]
Cuadrada, C. and López, M.D. 2018. A la Mediterrània medieval: les societats mercantils a la Corona d’Aragó (s. XIV). Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia. 10 (Mar. 2018), 67–92.