Relació d'obrers. Treballs i materials consignats al !libre de l'obra de la Seu de Tarragona (anys 1335-1338)

Isabel Companys i Farrerons, Núria Montardit i Bofarull

Resum

Des que l'arquebisbe Hug de Cervelló deixà en testament mil morabetins per a l'inici de l'església i per a les oficines canonicals (1171) fins a la consagració del temple pel patriarca d'Alexandria Joan d'Aragó (1331), posseïm escassíssimes referències documentals (la major part d'elles posteriors), pel que fa a la construcció.

Paraules clau

Catedral de Tarragona, obrers, segle XIV

Text complet:

PDF
Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.