Aportació a l'estudi de la Milícia Urbana de Tarragona durant el setge i l'asalt del Francés (1808-1811) (II)

Robert Vallverdú i Martí

Resum

La segona part d'aquest treball pretén analitzar l'actuació, el comportament i la destinació final dels caps, oficials i sots-oficials de la milícia urbana de Tarragona, sota la direcció deis quals lluitaren durant el setge i l'assalt del francés més de dos mil veins, la majoria deis quals vessaren la seva sang durant la defensa aferrissada de la ciutat. L'estudi ha estat bastit bàsicament pel riquíssim arxiu particular del Sr. Ibarz i Albiñana, el de la Corona d'Aragó i el provincial de Tarragona, però el nostre escorcoll ha restat bloquejat algunes vegades per la manca de fonts primàries, ja que al costat d'una abundant documentació envers un oficial concret que ens ha obligat a sintetizar les línies principals de la seva intervenció, d'altres tan sols hem pogut localitzar el seu nom, l'ofici i la graduació. Així, doncs, amb sort desigual, presentem els cent vint-i-u dirigents dels dos batallons de milícia tarragonina durant l'any 1811.

Paraules clau

milícies urbanes, Tarragona, Guerra del Francès, segle XIX

Text complet:

PDF
Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.