Una aproximació a la realitat de l'Institut de Reformes Socials

Maria Antonia Ferrer, Montserrat Duch, María Jesús Muiños

Resum

Mitjançant Reial Decret de 23/IV/1903, fou creat l'Institut de Reformes Socials. El seu articulat en recull l'objectiu: afavorir l'acció social i governativa en benefici de la classe obrera. Es tracta d'un organisme sense poder decisori, encarregat sobretot de formular enquestes sobre la situació laboral espanyola, d'arbitrar els conflictes sorgits entre patronal i treball, i amb una organització vertical ramificada en Juntes Provincials i Locals. Depèn, en principi, del Ministeri de la Governació, seguint així la línia característica del règim restauracionista que considerava les revindicacions proletàries com una qüestió d'ordre públic; posteriorment serà emmarcat dins el Ministeri de Treball i finalitzarà les seves funcions amb el cop d'Estat de Primo de Rivera.

Paraules clau

Institut de Reformes Socials, Instituto de Reformas Sociales, Espanya,

Text complet:

PDF
Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.