Les illes d'una parròquia urbana al segle XV. La demarcació de Santa Maria del Mar a Barcelona.

Manuel Riu

Resum

Encara que sembli mentida, tot i les nombroses obres escrites sobre la ciutat de Barcelona, no disposem d'un plànol històric suficientment detallat i explícit per situar l'àmbit de les set parròquies urbanes, ni tampoc la major part dels carrers i places de les primeres i successives "viles noves" sorgides entorn de la muralla antiga de Barcelona. La cartografia històrica de la ciutat medieval resta un xic endarrerida respecte a d'altres poblacions catalanes i així s'expliquen les ambigüitats i deferències que hom pot observar en el material a l'abast, quan tracta d'analitzar amb esperit crític la bibliografia.

Paraules clau

Barcelona, Santa Maria del Mar, urbanisme, segle XV

Text complet:

PDF
Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.