Notícies i documents sobre les Muralles de Barcelona a l'època de Pere el Ceremoniós

Josefa Mutge i Vives

Resum

Pel que fa a l'aspecte urbanístic, el segle XIV i especialment el regnat de Pere el Cerimoniós varen tenir una especial importància per a Barcelona. Fou l'època en què es construiren les segones muralles, les drassanes i en què també es varen obrir i pavimentar molts carrers i places.

En treballs anteriors hem estudiat aquests darrers aspectes. Aquí donarem algunes notícies sobre la construcció de les muralles esmentades, tot publicant en Apèndix tres documents dels registres de cancelleria de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, que ens demostren l'interés que el Cerimoniós va tenir en el fet que aquestes obres es duguessin a terme.


Paraules clau

muralles, Barcelona, Pere el Ceremoniós, segle XIV

Text complet:

PDF
Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.