A la Mediterrània medieval: les societats mercantils a la Corona d'Aragó (s. XIV)

Coral Cuadrada, María Dolores López

Resum

L'objectiu primer del present treball, tal com indica el títol, és analitzar la importància i la incidencia de les societats mercantils als regnes de la Corona d'Aragó al segle XIV.

Paraules clau

societat mercantils, Corona d'Aragó

Text complet:

PDF
Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.