Sobre els inicis duna institució benèfica Baixmedieval: L'Hospital de Santa Maria de la Ciutat de Lleida (1435-1519)

Prim Bertran Roigé

Resum

Ja fa anys vaig iniciar l'estudi deis orígens de l'antic Hospital de Santa Maria de la ciutat de Lleida, aparegut a les acaballes de l'Edat Mitjana i del que avui en queda el testimoni de l'edifici més important del gòtic civil de les Terres de Ponent. Aquell treball s'emmarcava dins un projecte d'investigació que, entre 1975 i 1979, s'ocupà de les institucions benèfiques i de l'ajut als pobres a la Catalunya Medieval. Em plau ara, poder-lo oferir en memòria del prof. F. Cortiella i Odena, a qui havia interessat la problemàtica del món urbà baixmedieval.

Paraules clau

Hospital de Santa Maria de Lleida, Lleida, edat mitjana,

Text complet:

PDF
Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.