Deu anys de debat sobre els Paisos Catalans (1974-1984)

Jaume Reñé i Alimbau

Resum

A finals deis anys cinquanta i inicis deis seixanta prenia volada una nova terminologia que reflectia una vella realitat: Països Catalans. Sorgida durant la dictadura del general Franco, la seva difusió es realitzà a través dels cercles de la nostra intel·lectualitat nacional, i després arrelà en sectors de l'oposició nacionalista, de la qual sorgiria l'actual moviment independentista, que ha fet precisament de la reunificació dels Països Catalans, la seva bandera.

Paraules clau

Països Catalans

Text complet:

PDF
Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.