Crisi i estructura: quan la gran burgesia catalana i el catalanisme burgés entren en cantradicció. Algunes reflexions

María Jesús Muiños Villaverde

Resum

Quan ens plantegem una investigació que pretén analitzar les coalicions i estratègies de la burgesia catalana com a classe social que utilitza el nacionalisme per a assolir un status favorable als seus interessos, i tot això referit al Camp de Tarragona entre els anys 1898 i 1923, se'ns presenten un seguit de qüestions, la resposta de les quals ha de delimitar l'abast de conceptes com nacionalisme, burgesia, obrers, economia, ideologia, dins aquest marc espacial tant diferent del barceloní.

Paraules clau

nacionalisme, catalanisme, burgesia, Catalunya

Text complet:

PDF
Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.