Religió, ideologia i literatura popular: els balls parlats del Camp de Tarragona

Pere Anguera, Josep Bargalló Valls

Resum

Els balls parlats, malgrat la seva evident importancia com a eina de transmissió i de convicció ideològica damunt les classes populars, la seva innegable funció lúdica en les festes de més diversa mena —profanes o religioses— i, fins i tot, el seu interès literari i sociològic, no han merescut fins ara el detallat estudi que fixés i valorés la seva trajectòria, tot i que des de la Renaixenga han estat causa de comentaris tangencials d'erudits i folkloristes i, més recentment, han centrat diversos estudis i edicions a nivell local o comarcal.

Paraules clau

balls parlats, Camp de Tarragona, religió

Text complet:

PDF
Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.