És l'art una tècnica?

Àngel Monlléo i Galcerà

Resum

Un deis problemes més difícils i un dels reptes més estimulants amb què s'han d'enfrontar els estudiosos de l'art és, sens dubte, l'establiment de les concordances i les diferències existents entre l'art i la tècnica i llurs conseqüències. És aquesta una qüestió que, arrossegada des de la Grècia Clàssica, ha anat generant punts de vista diferents segons les époques, fins arribar a la confusió existent a l'actualitat. Per això mateix qualsevol estudi que pretengui una contribució —per petita i modesta que sigui— al coneixement de la naturalesa específica de l'art ha d'acceptar l'obligació ineludible d'afrontar novament aquesta qüestió; però ara amb uns criteris que no refusin les troballes de l'antropologia i la sociologia modernes.

Paraules clau

art, tècnica

Text complet:

PDF
Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.