Activitat poblacional en una vila catalana al 1830. Valls

Enric Olivé i Serret

Resum

Pasada la guerra del francès i superada en part la crisi econòmica inmediata, les poblacions catalanes es recuperen. A l'interior, el retorn al comerç, als progressos agrícoles i als primers intents industrialitzadors es fa en pas feixuc. No deix emperó de sorprendre el manteniment i ádhuc el progressiu enriquiment de families mitg botiguers, mariners, industrials i pageses, tot a la una i escampades per arreu de Catalunya.

En una d'aquestes poblacions interiors quin dinamisme es patent i que els profesors Nadal i Giralt destacaren com a factor clau del propi desenvolupament barceloní, els mateixos artesans enriquits en les darreries del segle XVIIIè, han adquirit terres, han parat botiga, han adquirit una barca junt a d'altres socis i s'apresten a montar industries transformadores deis seus propis productes (l'aiguardent especialment), fruit de la especialització agrícola.

A la Vila de Valls, una família representa bé aquest ascens social i econòmic: els Moragas. Efectivament, aquesta dinàmica familia vallenca són el 1733 perxers del gremi de texidors. Uns bons perxers, ja que el 1830 s'han convertit en rics hisendats, comerciants i industrials.


Paraules clau

història, Valls, 1830

Text complet:

PDF
Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.