Contribució a l'estudi de les institucions feudals a la Catalunya Nova: La Conca de Barberà (S. XI-XII)

Antonio Carreras i Casanovas

Resum

La Conca de Barberà, segons les fonts documentals emprades, no arribà a conéixer la institució feudal d'una manera efectiva fins entrada la segona meitat del segle XI, encara que a les darreries de la primera meitat començaren ja a aparèixer en les rodalies donacions semi-feudals. Però, amb el decurs dels anys, l'estat de la reconquesta, ensems amb la política de consolidació del comte Ramon Berenguer I, donaran a aquestes contrades meridionals una fisonomia clarament feudal, on arrelaran algunes de les més pures institucions feudals de l'època, coexistint amb les pròpies deis règims senyorials.

Paraules clau

història, Conca de Barberà, Ramon Berenguer I, insitucions feudals,

Text complet:

PDF
Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.