Oriol, C. (2018) “Contacte de llengües en els fulls de cançons nadalenques del segle XIX”, Universitas Tarraconensis. Revista de Filologia, (14), pp. 203–210. Available at: https://revistes.urv.cat/index.php/utf/article/view/2350 (Accessed: 29 May 2024).