Jané i Carbó, J. (2018) “Els trets psicològics i els seus límits a l’obra d’Aldous Huxley”, Universitas Tarraconensis. Revista de Filologia, (8), pp. 29–36. Available at: https://revistes.urv.cat/index.php/utf/article/view/2251 (Accessed: 2 October 2023).