Oriol, C. (2018). Contacte de llengües en els fulls de cançons nadalenques del segle XIX. Universitas Tarraconensis. Revista De Filologia, (14), 203–210. Retrieved from https://revistes.urv.cat/index.php/utf/article/view/2350