Carruesco García, J. (2018). Les imatges sonores en els Set contra Tebes d’Èsquil. Universitas Tarraconensis. Revista De Filologia, (14), 63–77. Retrieved from https://revistes.urv.cat/index.php/utf/article/view/2348