(1)
Oriol, C. Contacte De llengües En Els Fulls De cançons Nadalenques Del Segle XIX. utf 2018, 203-210.