[1]
Oriol, C. 2018. Contacte de llengües en els fulls de cançons nadalenques del segle XIX. Universitas Tarraconensis. Revista de Filologia. 14 (May 2018), 203–210.