Les imatges sonores en els Set contra Tebes d'Èsquil

Jesús Carruesco García

Resum

Els Set contra Tebes es una de les tragèdies més riques i complexes des del punt de vista sonor: l'estrèpit de la batalla en el seu paroxisme i el crit en una multiplicitat de registres (dolor, aflicció, guerra) recorren avui el text de principi a fi com devien dominar l'escena del teatre de Dionis en l'època d'Èsquil. No és gens sorprenent que els personatges cridin en una obra on la guerra ocupa el centre de l'acció; podríem dir, amb expressió a la moda, que el crit és una "exigència temàtica". Això no és dir gaire, però. De fet, el mateix podríem afirmar de bon nombre de tragèdies, àdhuc -almenys pel que fa al lament- del fet tràgic tout court. Què fa, doncs, l'especifitat del crit en els Set contra Tebes? Dues coses: la seva recurrència i, sobretot, la seva funcionalitat.

Text complet:

PDF
Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.