S. Pau, I Corintis 12: 9-31 (El cos humà i l'església), o el rerefons clàssic d'un símil útil i veritablement significatiu

Pau Gilabert i Barberà

Resum

En efecte, ¿què ens diu la coneguda primera epístola canónica de S. Pau als corintis (12: 19-31), "famosa" entre d'altres coses per les polèmiques afirmacions del sant respecte del matrimoni, el celibat, la subjecció de les dones a llurs marits i un llarg etcétera?

Text complet:

PDF
Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.