Els trets psicològics i els seus límits a l'obra d'Aldous Huxley

Jordi Jané i Carbó

Resum

En esmentar Huxley, el primer concepte que hom associa a aquest autor és el d'utopia i, de fet, les seves obres més divulgades poden ser catalogades dins d'aquest génere, encara que amb certes reserves. La utopia té una característica negativa: d'antuvi es presenta com quelcom no desitjable, grotesc, irrealitzable.

Text complet:

PDF
Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.