Helena vista per l'èpica i la historiografia

Joana Zaragoza i Gras

Resum

La matèria mítica en què s'ha basat la literatura grega ha anat acoblant-se als diferents gèneres literaris. L'epopeia, gènere cortesè per excel·lència, es recrea en el mite, arribant a una divinització de personatges històrics. En deixar pas aquesta epopeia a una lírica, a una tragèdia, historiografia, filosofia, ja dins d'un nou ordre de la polis, el mite va essent criticat i racionalitzat.

Durant molt de temps, la concepció mítica del passat va cedint progressivament el terreny a una nova forma vital que desembocaria en la concepció racional, en la história de Tucídides. El pas intermedi està a Heròdot, en una obra plena d'elements històrics sota una forma mítica, i molt proper a Homer. Això s'acompleix en el logògraf fins al punt que qualsevol personatge es recobert d'una aurèola divina, supeditat, ben entès, a la voluntad dels déus.


Text complet:

PDF
Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.