Aportació a l'estudi de la difusió hispana del Glossarium Mediae Et Inimae Latinatis de Ch. du Fresne, Sieur du Cange

José Closa Farrés

Resum

Si bé l'art i les belles lletres del segle de Lluís XIV apareixen caracteritzades per una gran admiració per l'antigor clàssica grecollatina, com es fa evident en les grans construccions del Louvre o de Versalles, o a la escultura i la pintura de temes mitológics deis seus palaus , o en les grans obres de Corneille i Racine, alhora el mateix monarca no solament es mostra interessat i bon coneixedor i bon lector de la història antiga, sinó també no menys interessat per la historiografia i documents medievals que feien referència al passat gloriós del regne de França i a les gestes deis seus reials avantpassats.

Text complet:

PDF
Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.