El déu d'Amor caçador. Edició d'un text en noves rimades, del segle XIV, a cura de Jaume Vidal i Alcover

Jaume Vidal Alcover

Resum

El cançoner que Jaume Massó Torrents, en el seu Repertori de l'antiga Literatura Catalana', designa amb la lletra E entre els cançoners catalans, té, en el seu estat actual, 101 fulls, amb senyals evidents d'haver-n'hi d'arrencats després del que ara fa el 100 i al final, després del 101.

Text complet:

PDF
Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.