Polítiques editorials

Focus i abast

La revista digital Universitas Tarraconensis. Revista de Filologia recull el contingut de la sèrie promoguda per la Divisió de Filologia de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Delegació de la Universitat de Barcelona a Tarragona que es va publicar entre el 1976 i el 1993.

 

Política de seccions

Articles

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes
 

Política d’accés obert

La revista proporciona accés lliure immediat al contingut basant-se en el principi que fer que la cerca estigui disponible al públic facilita un intercanvi de coneixement més ampli i global.

 

Arxivament

La revista utilitza el sistema LOCKSS per crear un sistema d'arxivament distribuït entre totes les biblioteques que hi participen. A més, permet a les biblioteques que creïn documents permanents de la revista per a conservar-la i restaurar-la. More...