Informació per als bibliotecaris/àries

Recomanem que els/les bibliotecaris/àries llistin la revista als catàlegs de revistes electròniques de les biblioteques. La revista també és un sistema de publicació de codi lliure i és adequat que el tinguin les biblioteques per tal que l'utilitzin els membres de la facultat que treballen amb l'edició de la revista Open Journal Systems.