Informació per als autors/ores

Esteu interessat/da a enviar-ho a la revista? Reviseu la secció de les polítiques de la revista a Informació de la revista i Directrius per a l’autor/a. Els/les autors/es s'han de registrar a la pàgina de la revista abans d'enviar una tramesa. Si ja s'han registrat, poden iniciar sessió i començar el procés de cinc passos.