UTE Teaching & Technology (Universitas Tarraconensis) https://revistes.urv.cat/index.php/ute <p>La revista <strong>UTE Teaching &amp; Technology (Universitas Tarraconensis) </strong>s’edita i es publica des del grup de recerca ARGET de la Universitat Rovira i Virgili. És una revista d’accés obert, que segueix el model Open Journal System (OJS), revisada per experts (<em>peer review</em>) i que té com a objectiu principal la publicació de treballs de recerca, innovació i reflexió teòrica sobre l’aplicació de les tecnologies digitals en el procés educatiu amb una perspectiva de formació continuada i al llarg de la vida.</p> <p>La finalitat d'UTE és contribuir al desenvolupament de les Ciències de l'Educació. En concret, el seu focus és la tecnologia educativa, amb l'objectiu de promoure la comunicació i la difusió de nous enfocaments de l'ensenyament i l'aprenentatge com a resposta als reptes de la societat digital del segle XXI. Amb un sistema de publicació continuada durant tot l'any per facilitar la visibilitat de les publicacions i amb un número monogràfic (per invitació i per crida oberta) anual que se centrarà en aquells temes que es considerin més rellevants en cada moment per a contribuir a la millora de l'àmbit de la Tecnologia Educativa.</p> <p><strong>Història de la revista</strong></p> <p>A l’any 1975 i com evolució de la revista generalista de l’antiga Delegació Universitària de Filosofia i Lletres “Universitas Tarraconensis”, creada sota el paraigües del professor d’història d’aquell moment, el Dr. Luis Navarro Miralles, neix la <strong><em>Revista UT: Universitas Tarraconensis- Revista de Ciènces de l’Educació,</em></strong> coincidint a la vegada, amb la primera promoció de llicenciats en Pedagogia (que en aquell moment iniciava el seu últim curs, ja que es gradua al 1976).</p> <p>Des de llavors, de la mà de la Secció de Ciències de l’Educació primer, després del Departament de Pedagogia i Psicologia i més endavant del de Pedagogia, s’ha anat mantenint ininterrompudament la seva edició, des de 1975. Finalment al 2021 el grup de recerca ARGET en tecnologia educativa és qui pren el relleu de la revista, actualment: <strong><em>UTE Teaching &amp; Technology (Universitas Tarraconensis).</em></strong></p> <p>És la única que ha mantingut l’antiga denominació d’<em>Universitas Tarraconensis</em>, amb tot el que això representa i que ha aconseguit romandre en el temps. </p> <p>S’han anat editant dos números l’any (juny i desembre) i, fins ara, sempre en paper. L'any 2015 inicia el seu format exclusivament digital, i en 2021 s'especialitza en tecnologia educativa i comença a editar de manera contínua.</p> <p> </p> ca-ES <p><span>Els / les autors/ores que publiquen en aquesta revista accepten els termes següents: </span></p><ol type="a"><li>Els autors/ores conserven els drets d'autor i concedeixen a la revista el dret de primera publicació de l'obra, registrada sota una<a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/"> llicència de reconeixement de Creative Commons (CC BY-NC-SA),</a> que permet que se'n faci difusió reconeixent-ne l'autoria i la primera publicació en aquesta revista.</li><li>Els autors/ores poden establir, independentment, altres disposicions contractuals que permetin la publicació de la versió publicada en aquesta revista en altres mitjans (per exemple, en un repositori institucional o en un llibre), amb el reconeixement de la publicació inicial en aquesta revista.</li><li>Els autors/ores tenen permís per publicar la seva obra en línia i se'ls proposa de fer-ho (per exemple, en repositoris institucionals o a la seva pàgina web) abans i durant el procés de tramesa, perquè pot produir bons resultats i fer que l'obra publicada rebi més citacions (Vegeu <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new">The Effect of Open Access</a>).</li></ol><p class="Cos">DECLARACIÓ DE PRIVACITAT</p><p class="Cos"><span lang="PT">Els noms i les adreces de correu electrò</span><span lang="ES-TRAD">nic que hi ha al lloc web de la revista nomé</span><span lang="IT">s s'utilitzaran per als usos indicats en aquesta revista i no estaran disponibles per cap altre u</span><span lang="ES-TRAD">́</span><span lang="IT">s ni per terceres parts.</span></p><p class="Cos"><span lang="IT"><br /></span></p><p class="Cos"><span lang="ES-TRAD">PROMOCIÓ </span><span lang="EN-US">I DIFUSIO</span><span lang="ES-TRAD">́ DEL ARTICLE</span></p><p class="Cos"><span lang="ES-TRAD">Els/les autors/es es comprometen a participar en la màxima difusió </span><span lang="PT">del seu manuscrit un cop publicat, aixi</span><span lang="ES-TRAD">́ com de tota la revista. Es comprometen també </span><span lang="IT">a participar activament a les xarxes socials de la revista en la fase preprint, com en la posterior a l'edicio</span><span lang="ES-TRAD">́ final. S'han de promocionar els articles utilitzant el enllaç </span><span lang="PT">de la web oficial ( https://revistes.urv.cat/index.php/ute/index ) juntament amb els seus dois, per augmentar la lectura, citacio</span><span lang="ES-TRAD">́ </span><span lang="FR">i impacte.</span><strong></strong></p><p class="Cos"><span lang="IT"><br /></span></p> mireia.usart@urv.cat (Dr. Mireia Usart) ute@urv.cat (Equipo técnico UTE) Thu, 01 Sep 2022 00:00:00 +0000 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Alfabetització científica en Youtube: Una anàlisi dels canals de divulgació científica https://revistes.urv.cat/index.php/ute/article/view/3370 <p>Youtube ha emergit com una eina de comunicació en l’actualitat a causa de l’ús de les tecnologies digitals. Aquesta eina ha sigut utilitzada per Youtubers científics per divulgar ciència. Youtube permet, a través dels seus elements audiovisuals, atraure un gran nombre de persones. En aquesta investigació de tipus qualitatiu s’analitzaran les característiques dels perfils dels divulgadors/ores científics/es en Youtube, així com les característiques que utilitzen per divulgar ciència de manera senzilla i eficaç. Per altra banda, també s’analitzarà la possible aplicació en l’aula d’aquests vídeos i les característiques quant a continguts. La metodologia utilitzada en aquesta investigació es la qualitativa descriptiva i es basa en una fitxa tècnica d’anàlisi basada en una sèrie de criteris establerts.</p> Alba García Drets d'autor (c) 2022 Revista de Ciències de l'Educació https://revistes.urv.cat/index.php/ute/article/view/3370 Tue, 20 Sep 2022 00:00:00 +0000 La robòtica i el moviment maker a primària https://revistes.urv.cat/index.php/ute/article/view/3381 <p>En educació primària per promoure les vocacions científiques i tecnològiques als estudiants, s'utilitza una perspectiva integradora de disciplines: <em>STEAM</em> (<em>Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics</em>). Això s'aplica a l'aula a través de diverses activitats, entre les quals hi ha la robòtica que inclou la programació i la fabricació digital o moviment <em>maker</em> (<em>making</em> o <em>maker culture</em>) que se sustenta a “D<em>o it yourself</em>” (<em>DIY</em>) “fes-ho tu mateix” i el “<em>Do it with others</em>” (<em>DIWO</em>) “fes-ho amb altres” que fomenta la creació i col·laboració. Aquesta investigació és un estudi de casos múltiple, on s'observen dues escoles primàries públiques de Catalunya. L'objectiu és analitzar la integració del <em>making</em> i la robòtica a les activitats curriculars, i si això promou pràctiques educatives transformadores. S'utilitza una metodologia qualitativa-interpretativa a través de l'observació participativa, grups focals d'estudiants i entrevistes a docents i directius. Els resultats obtinguts assenyalen que les dues institucions educatives tenen espais, amb diversos dispositius tecnològics que permeten crear projectes col·laboratius. Els docents implementen una metodologia activa, encara que exposen tenir poc temps per a la planificació d'activitats <em>STEAM</em>.</p> <p><strong>Paraules clau</strong>: Moviment maker; pedagogia activa; robòtica; <em>STEAM</em></p> Yeny Gamboa Cordero, Alejandra Bosco Drets d'autor (c) 2022 Revista de Tecnologia Educativa https://revistes.urv.cat/index.php/ute/article/view/3381 Wed, 19 Oct 2022 00:00:00 +0000 El aprendizaje invertido en la educación universitaria desde la perspectiva docente: una revisión de la literatura https://revistes.urv.cat/index.php/ute/article/view/3388 <p>El presente artículo tiene como objetivo principal caracterizar las investigaciones que han sido realizadas sobre el aprendizaje invertido en la educación universitaria y que consideren la perspectiva de los docentes. Dado que la mayoría de los estudios apunta a investigaciones experimentales, estudios mixtos o cualitativos centrados en el desarrollo del curso, el rendimiento, la efectividad y las percepciones del estudiante. Por ese motivo se busca analizar las bases conceptuales que sustentan las investigaciones, las características de su aplicación y las perspectivas que adoptan los docentes universitarios sobre este enfoque. Con esta finalidad se realiza una revisión sistemática de 29 artículos de investigación seleccionados de las bases de datos <em>Science Direct</em>, <em>Web of Science</em> y <em>Scopus</em>. Los resultados muestran una mayor presencia de estas investigaciones en Europa, Norteamérica y Oceanía, así como una tendencia creciente de las publicaciones en los últimos dos años. Además, se aprecia una variedad de definiciones para los términos aula invertida y aprendizaje invertido, así como las características asociadas al aprendizaje activo.</p> <p><em>Palabras clave</em>: aula invertida; aprendizaje invertido; educación superior; enseñanza universitaria; profesorado.</p> Sylvana Valdivia Cañotte, Raul Santiago Campión Drets d'autor (c) 2022 UTE Teaching & Technology (Universitas Tarraconensis) https://revistes.urv.cat/index.php/ute/article/view/3388 Mon, 12 Dec 2022 00:00:00 +0000