Revista de Tecnologia Educativa https://revistes.urv.cat/index.php/ute <p>La revista <strong>UTE Teaching &amp; Technology (Universitas Tarraconensis) </strong>s’edita i es publica des del grup de recerca ARGET de la Universitat Rovira i Virgili. És una revista d’accés obert, que segueix el model Open Journal System (OJS), revisada per experts (<em>peer review</em>) i que té com a objectiu principal la publicació de treballs de recerca, innovació i reflexió teòrica sobre l’aplicació de les tecnologies digitals en el procés educatiu amb una perspectiva de formació continuada i al llarg de la vida.</p> <p>La finalitat d'UTE és contribuir al desenvolupament de les Ciències de l'Educació. En concret, el seu focus és la tecnologia educativa, amb l'objectiu de promoure la comunicació i la difusió de nous enfocaments de l'ensenyament i l'aprenentatge com a resposta als reptes de la societat digital del segle XXI. Amb un sistema de publicació continuada durant tot l'any per facilitar la visibilitat de les publicacions i amb un número monogràfic (per invitació i per crida oberta) anual que se centrarà en aquells temes que es considerin més rellevants en cada moment per a contribuir a la millora de l'àmbit de la Tecnologia Educativa.</p> ca-ES <p><span>Els / les autors/ores que publiquen en aquesta revista accepten els termes següents: </span></p><ol type="a"><li>Els autors/ores conserven els drets d'autor i concedeixen a la revista el dret de primera publicació de l'obra, registrada sota una<a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/"> llicència de reconeixement de Creative Commons (CC BY-NC-SA),</a> que permet que se'n faci difusió reconeixent-ne l'autoria i la primera publicació en aquesta revista.</li><li>Els autors/ores poden establir, independentment, altres disposicions contractuals que permetin la publicació de la versió publicada en aquesta revista en altres mitjans (per exemple, en un repositori institucional o en un llibre), amb el reconeixement de la publicació inicial en aquesta revista.</li><li>Els autors/ores tenen permís per publicar la seva obra en línia i se'ls proposa de fer-ho (per exemple, en repositoris institucionals o a la seva pàgina web) abans i durant el procés de tramesa, perquè pot produir bons resultats i fer que l'obra publicada rebi més citacions (Vegeu <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new">The Effect of Open Access</a>).</li></ol><p class="Cos">DECLARACIÓ DE PRIVACITAT</p><p class="Cos"><span lang="PT">Els noms i les adreces de correu electrò</span><span lang="ES-TRAD">nic que hi ha al lloc web de la revista nomé</span><span lang="IT">s s'utilitzaran per als usos indicats en aquesta revista i no estaran disponibles per cap altre u</span><span lang="ES-TRAD">́</span><span lang="IT">s ni per terceres parts.</span></p><p class="Cos"><span lang="IT"><br /></span></p><p class="Cos"><span lang="ES-TRAD">PROMOCIÓ </span><span lang="EN-US">I DIFUSIO</span><span lang="ES-TRAD">́ DEL ARTICLE</span></p><p class="Cos"><span lang="ES-TRAD">Els/les autors/es es comprometen a participar en la màxima difusió </span><span lang="PT">del seu manuscrit un cop publicat, aixi</span><span lang="ES-TRAD">́ com de tota la revista. Es comprometen també </span><span lang="IT">a participar activament a les xarxes socials de la revista en la fase preprint, com en la posterior a l'edicio</span><span lang="ES-TRAD">́ final. S'han de promocionar els articles utilitzant el enllaç </span><span lang="PT">de la web oficial ( https://revistes.urv.cat/index.php/ute/index ) juntament amb els seus dois, per augmentar la lectura, citacio</span><span lang="ES-TRAD">́ </span><span lang="FR">i impacte.</span><strong></strong></p><p class="Cos"><span lang="IT"><br /></span></p> mireia.usart@urv.cat (Dr. Mireia Usart) ute@urv.cat (UTE) Thu, 01 Sep 2022 00:00:00 +0000 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Alfabetització científica en Youtube: Una anàlisi dels canals de divulgació científica https://revistes.urv.cat/index.php/ute/article/view/3370 <p>Youtube ha emergit com una eina de comunicació en l’actualitat a causa de l’ús de les tecnologies digitals. Aquesta eina ha sigut utilitzada per Youtubers científics per divulgar ciència. Youtube permet, a través dels seus elements audiovisuals, atraure un gran nombre de persones. En aquesta investigació de tipus qualitatiu s’analitzaran les característiques dels perfils dels divulgadors/ores científics/es en Youtube, així com les característiques que utilitzen per divulgar ciència de manera senzilla i eficaç. Per altra banda, també s’analitzarà la possible aplicació en l’aula d’aquests vídeos i les característiques quant a continguts. La metodologia utilitzada en aquesta investigació es la qualitativa descriptiva i es basa en una fitxa tècnica d’anàlisi basada en una sèrie de criteris establerts.</p> Alba García Drets d'autor (c) 2022 Revista de Ciències de l'Educació https://revistes.urv.cat/index.php/ute/article/view/3370 Tue, 20 Sep 2022 00:00:00 +0000