1.
García A. Alfabetització científica en Youtube: Una anàlisi dels canals de divulgació científica. UTE Teaching & Technology [Internet]. 2022 Sep. 20 [cited 2023 Jun. 10];1(2):9-27. Available from: https://revistes.urv.cat/index.php/ute/article/view/3370