Tur, Gemma, and Urith Ramírez-Mera. “L’aprenentatge Autoregulat Al PLE a través d’una estratègia didàctica Basada En Portafolis Amb Blogs I Microblogs”. UTE Teaching & Technology (Universitas Tarraconensis) 1, no. 4 (May 26, 2021): 83. Accessed May 29, 2023. https://revistes.urv.cat/index.php/ute/article/view/2799.