Lázaro Cantabrana, J. L., y M. Gisbert Cervera. «Elaboració d’una Rúbrica Per Avaluar La competència Digital Del Docent». UTE Teaching & Technology (Universitas Tarraconensis), vol. 1, n.º 1, agosto de 2015, pp. 48-63, doi:10.17345/ute.2015.648.