Tur, G., and U. Ramírez-Mera. “L’aprenentatge Autoregulat Al PLE a través d’una estratègia didàctica Basada En Portafolis Amb Blogs I Microblogs”. UTE Teaching & Technology (Universitas Tarraconensis), vol. 1, no. 4, May 2021, p. 83, doi:10.17345/ute.2020.4.2799.