[1]
J. L. Lázaro Cantabrana y M. Gisbert Cervera, «Elaboració d’una rúbrica per avaluar la competència digital del docent», UTE Teaching & Technology, vol. 1, n.º 1, pp. 48–63, ago. 2015.