[1]
A. García, “Alfabetització científica en Youtube: Una anàlisi dels canals de divulgació científica”, UTE Teaching & Technology, vol. 1, no. 2, pp. 9–27, Sep. 2022.