[1]
G. Tur and U. Ramírez-Mera, “L’aprenentatge autoregulat al PLE a través d’una estratègia didàctica basada en portafolis amb blogs i microblogs”, UTE Teaching & Technology, vol. 1, no. 4, p. 83, May 2021.