Lázaro Cantabrana, J. L. y Gisbert Cervera, M. (2015) «Elaboració d’una rúbrica per avaluar la competència digital del docent», UTE Teaching & Technology (Universitas Tarraconensis), 1(1), pp. 48–63. doi: 10.17345/ute.2015.648.