Martín Casabona, N. (2014) «L’ús dialògic de les TIC i la participació de la comunitat en entorns rurals i entorns d’extraradi: una oportunitat per a l’èxit educatiu i la superació de desigualtats», UTE Teaching & Technology (Universitas Tarraconensis), 1(2), pp. 125–129. doi: 10.17345/ute.2014.469.