García, A. (2022) “Alfabetització científica en Youtube: Una anàlisi dels canals de divulgació científica”, UTE Teaching & Technology (Universitas Tarraconensis), 1(2), pp. 9–27. doi: 10.17345/ute.2022.2.3370.