Connolly, C., O Gorman, S., Hall, T. and Hijón-Neira, R. (2021) “Percepcions del professorat en formació en la integració de l’aprenentatge centrat en el creador en el seu programa de formació inicial de professorat en matemàtiques i educació”, UTE Teaching & Technology (Universitas Tarraconensis), 1(4), p. 50. doi: 10.17345/ute.2020.4.2778.