Lázaro Cantabrana, José Luis, y Mercè Gisbert Cervera. 2015. «Elaboració d’una Rúbrica Per Avaluar La competència Digital Del Docent». UTE Teaching & Technology (Universitas Tarraconensis) 1 (1):48-63. https://doi.org/10.17345/ute.2015.648.