García, Alba. (2022) 2022. “Alfabetització científica En Youtube: Una anàlisi Dels Canals De Divulgació científica”. UTE Teaching & Technology (Universitas Tarraconensis) 1 (2):9-27. https://doi.org/10.17345/ute.2022.2.3370.