Tur, Gemma, and Urith Ramírez-Mera. 2021. “L’aprenentatge Autoregulat Al PLE a través d’una estratègia didàctica Basada En Portafolis Amb Blogs I Microblogs”. UTE Teaching & Technology (Universitas Tarraconensis) 1 (4):83. https://doi.org/10.17345/ute.2020.4.2799.